Partneři a úspěch

Mažoretky LILI spolupracují v Brně s mnoha nejen tanečními sdruženími

Spolupracujeme s mnoha spolky a sdruženími v Brně, ale i v zahraničí. Díky husté síti kontaktů a kamarádských i profesionálních vztahů máme možnosti prezentace na velkém množství akcí a účastnit se významných a ojedinělých událostí, jako např. Výroční setkání ostrostřeleckých klubů v Chorvatsku, či podílet se na projektu OPEN HOUSES BRNO.

Zde jsou naší partneři, se kterými vždy rády spolupracujeme:

Základní školy a mateřské školy, se kterými spolupracujeme v oblasti náborů a vystoupení na jejích akcích:

  • ZŠ a MŠ Křídlovická
  • MŠ Soukenická
  • ZŠ Antonínská
  • ZŠ Horní
  • ZŠ Modřice, MŠ Modřice

Zde jsou fotografie z některých akcí, kterých jsme se zúčastnily s jmenovanými partnery: